Ổ cắm đơn 2 chấu và 2 lỗ trống S-Classic E426UXX_G19