Ổ cắm đa tiêu chuẩn và công tắc 701089 Series i7 Simon