Module ổ cắm điện thoại và dữ liệu 705229 Series i7 Simon