Nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng thì Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Megaline sẽ tiến hàng đổi hàng cho những sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc những sản phẩm cần được bảo hành trong thời gian quy định.

Điều kiện yêu cầu đổi trả và hoàn tiền:

  • Tình trạng sản phẩm giống như lúc giao hàng
  • Sản phẩm còn nguyên phụ kiện và vỏ hộp
  • Có đầy đủ giấy tờ thông tin thanh toán, giấy bảo hành