Bộ ổ cắm TV và điện thoại 60491-50 Series 60 Simon