Bộ ổ cắm TV thường và ổ cắm TV 55119S Series 50 Simon