Bộ ổ cắm điện thoại và dữ liệu V59229S6 Series V5 Simon