Bộ ổ cắm điện thoại và dữ liệu 60599S6-50 Series 60 Simon