Bộ cắm điện thoại và ổ cắm dữ liệu 55229S6 Series 50 Simon