Bộ cắm điện thoại và ổ cắm dữ liệu 55229S Series 50 Simon